animated Accordion!

 • Q:Nasıl başvuru yapabilirim?

  SUBMISSION butonuna tıklayıp, gerekli yerleri doldurunuz. Çalışmanızı Word belgesi olarak yükleyiniz.

 • Q: 3 farklı konferans var. Hangisine başvuracağım?

  Konferans alanları ÜAK kriterlerine uygun şekilde sınıflandırılmıştır. SUBMISSION kısmında size uygun olan alan seçimi sorulacaktır. İstediğiniz alana başvurabilirsiniz.

 • Q: Çalışmalarımı mail yolu ile başvuru yapabilir miyim?

  Hayır. Sistemde yer alan kısma yükleme yapmalısınız.

 • Q:ONLINE yani SANAL ortamda konferansınıza katılım sağlanıyor mu?

  EVET. Başvuru esnasında size ONLINE seçeneği sunulacaktır. İsteyen katılımcılar ONLINE isteyen katılımcıları ise Budva’da bekliyoruz 😊

 • Q: Konferansların ONLINE kısımları nasıl gerçekleştirilecektir?

  ONLINE olarak sunulacak bildirilerin programı ayrı yayınlanacaktır. ZOOM programı üzerinden size verilen IP ve ŞİFRE bilgileri ile giriş yapılarak size ayrılan 10 dk’lık süre içerisinde sunumunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

 • Q: ONLINE katılımcılara da katılım belgesi verilecek mi?

  EVET. Konferanslar sonrası katılımcıların adresine kargo yolu ile postalanacaktır.

 • Q: Özet ve/veya tam metin çalışmalarımı hangi dilde yazmalıyım?

  Çalışma sadece ÖZET ise sadece İNGİLİZCE yazılmalıdır. Çalışma TAM METİN ise İNGİLİZCE ya da TÜRKÇE yazılabilir. TEMPLATES sekmesinde yer alan hazır taslaklardan faydalanabilirsiniz.

 • Q: Tam metin çalışmamızı nasıl yükleyeceğiz? Mail mi atacağız?

  Başvuru formunda siz seçenek sunulmaktadır. Bildiri olarak basılmasını istediğiniz tam metin bildirilerinizi sistem üzerinden yükleyiniz. Mail atmayınız.

 • Q: Kaç bildiri ile başvuru yapabilirim?

  Her katılımcı 1 bildiri ile başvuru yapabilir. 2. Bildiri için ek ücret (50 Euro) ödemesi yapılmalıdır.

 • Q: Neden katılım bir bildiri ile sınırlıdır?

  Akademik Teşvik Yönetmeliği’nde yer alan kriterler nedeni ile sınırlandırılmıştır.

 • Q: Düzenlediğiniz konferanslar ÜAK Doçentlik Kriterleri ve Akademik Teşvik Yönetmeliği’ne uygun mudur?

  Evet. Tüm konferanslarımız belirlenen kriterlere uygun şekilde düzenlenmektedir.

 • Q: Katılım ücretlerini nasıl yatırmalıyım?

  EFT/Havale yolu ile REGISTRATION FEE sayfasında yer alan hesaplara istediğiniz kur üzerinden yatırabilirsiniz.

 • Q: Katılım Ücretini ne zamana kadar yatırmalıyım?

  IMPORTANT DATES sekmesinde yer alan 30 Haziran (Erken Kayıt) / 30 Temmuz (Geç Kayıt) tarihlerine kadar ödemelisiniz.

 • Q: Çalışmamı anlaşmalı olduğunuz SCI ve Uluslararası indeksli Dergilerde ya da Uluslararası Kitap Bölümü olarak nasıl yayınlayabilirim?

  Çalışmanız konferanslarda sunulduktan sonra, sizlerden nerede yayınlatmak istediğinize dair görüşme gerçekleştirilecektir. Organizasyon komitesi çalışmanızı ön değerlendirmeye aldıktan sonra, sizleri ilgili yere yönlendirecektir.

 • Q: Uluslararası Kitap Bölümü ÜAK doçentlik başvuru koşullarına uygun mudur?

  EVET geçerlidir. Kitaplar WEB OF SCIENCE tarafından indekslenmektedir. (Örneğin; Mühendislik ve Ziraat, Orman ve Su Temel Alanlarında 10 puan olarak yer almaktadır.)

 • Q: Konferanslara ait bildiri kitapları (Proceedings & Abstracts Book) ne zaman yayınlanır?

  Konferans bitiminde aynı yıl içerisinde yayınlanmaktır.

 • Q: Yüklediğim çalışmada değişiklik yapabilir miyim?

  Son Başvuru Tarihi olan 30 Temmuz 2024 tarihine kadar yeni halini sisteme yükleyebilirsiniz. Fakat, eski halini ID bilgisi ile mutlaka iptal olduğuna dair info@iconst.org adresine mail atmalısınız.

 • Q: Son Başvuru Tarihi olan 30 Temmuz 2024 tarihinden sonra değişiklik ya da yeni başvuru yapabilir miyim?

  HAYIR.

 • Q: Budva’ya ulaşım nasıl sağlayabilirim?

  Karayolu veya Hava yolu ile ulaşabilirsiniz. Karayolu ile Arnavutluk (Tiran) veya Kosova (Prizren) üzerinden geçen yolları kullanabilirsiniz. Havayolu için ise; Turizm bölgesi olması nedeniyle Podgorica ve Tivat’ta bulunan havalimanlarına Türkiye’den direkt uçuşlar mevcuttur.

 • Q: Kültür, Turizm, Doğa ve Tarih içerikli turlar düzenlenecek mi?

  Pandeminin güncel durumuna göre sizlere duyuru yapılacaktır. Elbette düzenlemeye çalışacağız.

 • Q: Konaklama konusunda belirtmek istediğiniz bir şey var mı?

  Budva, yüksek potansiyelli bir turizm bölgesidir. Özellikle Avrupa ülkelerinden yoğun misafir ağırlamaktadır. Bu nedenle, her kategoride (hotel, otel, hostel, pansiyon, apart vd.) ve hrer bütçeye uygun konaklama imkanları mevcuttur. Sadece, bölgenin sezon durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

animated Accordion!

 • Q: How can I submit my paper?

  Click the SUBMISSION button and fill in the required fields. Upload your paper as a Word format (doc or docx).

 • Q: Can I submit my paper by email?

  No. You should upload your paper on the website system.

 • Q:Is it possible to participate in the conference in ONLINE (VIRTUAL)?

  YES. During the application, you will be offered the ONLINE option. Participants who want can choose ONLINE presentation, and those who want can join Budva.

 • Q: How will the ONLINE presentations be made?

  The schedule of the papers to be presented as ONLINE will be published separately. By logging in with the IP and PASSWORD information given to you through the ZOOM program, you can make your presentation within 10 minutes.

 • Q: Will ONLINE participants be given a certificate of participation?

  YES. After the conferences, it will be mailed to the participants' addresses by courier.

 • Q: In which language should I write my abstract and / or full text papers?

  If the study is only ABSTRACT, it should be written only in ENGLISH. If the work is FULL TEXT, it can be written in ENGLISH or TURKISH. You can use the ready drafts in the TEMPLATES section.

 • Q: How should we upload our full text work? Will we send it by email?

  You are given the option in the application form. Upload your full text papers by the website system. Should not send it by email.

 • Q: How many papers can I submit?

  Each participant can submit 1 paper. Each participant can apply with one (1) paper. An additional fee (50 Euro) should be paid for the second (2nd) paper.

 • Q: How should I pay the participation fees?

  You can pay to the accounts on the REGISTRATION FEE section.

 • Q: Until when should I pay the Participation Fee?

  You must pay by 30 June (Early Registration) / 30 July (Late Registration), which is also on the IMPORTANT DATES tab.

 • Q: How can I publish my work in SCI and International indexed Journals or as an International Book Section?

  After your paper is presented at the conferences, there will be a survey about where you want to publish it. After the organization committee takes your work into a preliminary evaluation, it will direct you to the relevant place.

 • Q:When will the Proceedings & Abstracts Book of the conferences be published?

  It will be published in the same year at the end of the conference.

 • Q:Can I make changes on the paper I uploaded?

  You can upload the new version to the website system until the Application Deadline, 30 July 2024. However, you should send an e-mail to info@iconst.org, indicating that the old version has been canceled with the ID information.

 • Q: Can I make changes or new applications after the deadline of 30 July 2024?

  NO.

 • Q: How can I get transportation to Budva?

  You can reach it by road or air. By road, you can use the roads passing through Albania (Tirana) or Kosovo (Prizren). For the airline; because it is located in the tourist area of Podgorica and Tivat airports are direct flights available from Turkey.

 • Q: Do you have anything to say about accommodation?

  Budva is a high potential tourism region. It especially hosts guests from European countries. For this reason, there are accommodation opportunities in every category (hotel, hotel, hostel, hostel, apart etc.) and suitable for every budget. It may differ only depending on the seasonal condition of the region.

Partners