Oral Presentation Program
iconst_oral_presentation_program.pdf
Poster Presentation Program
iconst_poster_presentation_program.pdf
Virtual Video Presentation Program
iconst_video_virtual_presentation_program.pdf
announcement

Announcement for Turkish participants

Değerli Akademisyenler, International Conference on Science and Technology (ICONST 2018) değişen Akademik Teşvik Yönetmeliği’ne uygun olup, en az 5 farklı ülkeden konuşmacı katılım sağlamaktadır.
Ayrıca, tam metin çalışmalarınızın çeşitli SCI, SCI-Expanded ve Uluslararası indeksli dergilerde yayınlanma imkânı bulunmaktadır.
Sempozyuma son başvuru tarihi 31 Temmuz 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

facebook

Abstract submission form

Deadline for abstract submission:
May 15th 2018
June 30th 2018

July 31st 2018
facebook

Facebook

ICONST - Facebook pages
facebook.com/International-Conf...
publications

Publication

We would like to remind you that your papers submitted to ICONST (2018) can be published in one of the International Journals after the completion of a formal reviewer process. Paper selection and the reviewer process will be done by the journals.